Mies

Sinds één jaar woont Mies bij me in het tuintje van de pottenbakkerij. Vorig jaar schrok de groene kikker van iedere beweging en was meteen vertrokken onder de granieten plaat van het fontijntje. Dit jaar wordt ze toch wat nieuwsgieriger en steekt ze vaak haar kopje om het hoekje om te kijken wat ik aan het doen ben. Ook de klanten krijgen haar steeds vaker te zien. Zelfs met de camera kon ik tot vlak voor haar neus komen zonder dat Mies wegvluchtte.

Mies kijkt geïnteresseerd toe wat ik aan het doen ben.