The Chimney Dragon

op de warmste zondag van Februari 2019 hebben Jan en ik de schoorsteendraak, waar ik het afgelopen half jaar aan heb gewerkt, op het dak van de pottenbakkerij geplaatst.

The final Movement of the Chimney Dragon

Dordtse Synode

Hof 3 bindt zich op het grondgebied van het laatste Augustijnen klooster dat stand hield in Holland. Thans is deze kerk van protestantse signatuur. Tijdens een in Dordrecht gehouden Statenvergadering werd in 1572 besloten de bijbel in het Nederlands te vertalen en en passant af te rekenen met liberaal denkende stromingen binnen het protestantisme zoals de remonstranten. De vertaling van de bijbel leidde ertoe dat er in de Nederlanden ook een eenheid in taal ontstond daar men tot in de verste uithoeken de lijvige Statenbijbel las.

Vogelbadje

Pottenbakkerij Hof 3 vergeet ook onze gevederde vrienden niet. Vogels nemen graag een bad in niet al te diep water. De speciale vormgeving van het vogelbad kan op veel bijval uit de vogelwereld rekenen. Speciale voeder en nest voorzieningen uitgevoerd in attractief en duurzaam keramiek verhogen de vogelvreugde.

Vogelbad met vogel..