Het Hof

“Het Hof” is een fraaie naam voor een straat die wellicht beter steeg genoemd zou kunnen worden. De voorname straat achter het Hof heet echter Steegoversloot. 
Dit is een logica die mensen van buiten het eiland van Dordrecht maar moeilijk kunnen doorgronden. De Britse eilanden worden met een soortgelijk overzees onbegrip geconfronteerd en maken zich bijgevolg onverdroten op voor een Brexit. 
Zover is het in de oudste stad van Holland nog niet. Dit is opmerkelijk, daar ook de moerstaal van de eilanders ,het “Dordts”, niet op waarde wordt geschat door menigeen van buiten. Er wordt gemord onder de burgerij in de stad van Johan en Cornelis de Witt, maar tot onverkwikkelijkheden heeft dit vooralsnog niet geleid.