Lieveheersmeeuwen

In het stukje groen van de Augustijnenkerk naast de pottenbakkerij moet een waterfontein komen. Voor vogels om te drinken en voor ons om naar te kijken. De waterschaal wordt gedragen door meeuwen. Aangezien Dordrecht de stad is van Cees Buddingh kon ik niet achterblijven en moesten er nieuwe meeuwen worden geschapen en omdat het stukje grond de kerk toebehoort worden het lieveheersmeeuwen.

De eerste Lieveheersmeeuw zit aan de fontein

Mies

Sinds één jaar woont Mies bij me in het tuintje van de pottenbakkerij. Vorig jaar schrok de groene kikker van iedere beweging en was meteen vertrokken onder de granieten plaat van het fontijntje. Dit jaar wordt ze toch wat nieuwsgieriger en steekt ze vaak haar kopje om het hoekje om te kijken wat ik aan het doen ben. Ook de klanten krijgen haar steeds vaker te zien. Zelfs met de camera kon ik tot vlak voor haar neus komen zonder dat Mies wegvluchtte.

Mies kijkt geïnteresseerd toe wat ik aan het doen ben.

Kievitsbloemen

Een paar weken geleden had onze bloemen en plantenman van de markt prachtige Kievitsbloemen.

Fritillaria meleagris  foto gemaakt door Paul Zoetemeijer

Ik kon ze niet laten staan en heb ze allemaal meegenomen en in het plantsoentje van de kerk en in ons eigen binnenplaatsje geplant. En kijk hoe goed ze het doen! Het inspireerde mij voor het maken van een nieuw glazuur. Deze week maar eens testen.

Dordtse Synode

Hof 3 bindt zich op het grondgebied van het laatste Augustijnen klooster dat stand hield in Holland. Thans is deze kerk van protestantse signatuur. Tijdens een in Dordrecht gehouden Statenvergadering werd in 1572 besloten de bijbel in het Nederlands te vertalen en en passant af te rekenen met liberaal denkende stromingen binnen het protestantisme zoals de remonstranten. De vertaling van de bijbel leidde ertoe dat er in de Nederlanden ook een eenheid in taal ontstond daar men tot in de verste uithoeken de lijvige Statenbijbel las.