Dordtse Synode

Hof 3 bindt zich op het grondgebied van het laatste Augustijnen klooster dat stand hield in Holland. Thans is deze kerk van protestantse signatuur. Tijdens een in Dordrecht gehouden Statenvergadering werd in 1572 besloten de bijbel in het Nederlands te vertalen en en passant af te rekenen met liberaal denkende stromingen binnen het protestantisme zoals de remonstranten. De vertaling van de bijbel leidde ertoe dat er in de Nederlanden ook een eenheid in taal ontstond daar men tot in de verste uithoeken de lijvige Statenbijbel las.